ERP Nedir?

ERP Nedir?
Neden ERP?
Bilgi Çağında ERP
ERP İle Sistem Bütünlüğü
ERP Uygulamaları
İÇERİK
ERP Uygulamasının Kuruma Getirisi
ERP Uygulamalarının Başarısızlık Nedenleri
ERP Uygulamalarının Başarısı İçin
ERP’nin İşlerimde Sağlayacağı Yararlar Nelerdir?
ERP Projelerinin Analiz ve Kurulum Süreleri
ERP Nedir?
ERP’nin orjinali Enterprise Resource Planning yani Kurumsal Kaynak Planlaması’dır
ERP işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.
Neden ERP?
ERP, Kurumsal Kaynak Planlamasıyla;
Kurumsal ihtiyaç ve hedefleri belirleyerek firmanın sorunlarına çözümler bulur.
Böylece çeviklik ve esneklik kazandırır ve rakiplere karşı avantajlar elde edilmesini sağlar.

Kurumsal yapıya en uygun çözümün entegrasyonuyla departmanlar arası koordinasyon başarıyla yönetilecek ve verimlilik artarak pazar hedeflerine ulaşılacaktır

Bilgi Çağında ERP
Bilgi çağının, küreselleşmenin yaşandığı, insan, bilgi ve etkin yönetimin önem kazandığı, değişimin kaçınılmaz olduğu ve hatta değişimi yönetmenin giderek zorlaştığı rekabet ortamında artık sadece üretmek yetmiyor.
 Hız, kalite, azalan maliyetler ve verimlilik, koşulsuz müşteri memnuniyeti gibi faktörlerin önemi artık daha önem arzediyor.
İşletmenin tüm bölümlerinde sürekli oluşan ve dolaşan, güvenilir veriye hızla ulaşmaya, bu veriyi kurumsal bilgiye çevirerek, karar alma süreçlerinizi hızlandırıp, güçlendirmeye çok daha fazla ihtiyacımız var.
ERP’nin planlama özelliğinin yanında artık işletmenin genelinde gerçekleşen tüm operasyonların tek bir uygulama sistem mimarisi altında uyumlu entegrasyonu da son derece önemlidir.
Bu sayede ERP kurumun bütününde tüm operasyonların takip ve analizini kolaylaştırır.
ERP İle Sistem Bütünlüğü
Bir çok bölümün iş akış süreleri ve çözümleri birbirinden farklıdır.
Bölümlerin tek bir platform ve veritabanı kullanarak bütünleşik bir yapıda entegrasyonu ile güvenilir, sağlıklı, hızlı bilgi paylaşımı kurum içindeki operasyonlarının başarılı olmasında son derece önemlidir
Firmaların kendi içerisinde kullandığı çok farklı uygulamalardan elde ettiği veriler değişik özellikler taşıyacağı için bu bilgileri birleştirip sağlıklı analizler elde etmek çoğu zaman mümkün olmayacaktır.
 Bu da ERP uygulamalarının entegre yapıda olmalarını zorunlu kılar.
Entegre bir ERP paketinde istenilen veriler bir defa sisteme girildikten sonra ihtiyaç duyulan her zaman dilimi ve operasyon noktasında kullanılabilmektedir.
Böylece
1.Uygulamayı kullanan tüm çalışanlar ve yöneticiler bilgileri aynı şekilde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşur.
2.Kurumsal kaynak verimliği sağlanır
3.İş performansları artar
4.Bölümler arası sağlıklı veri alışverişi ile verilecek kararlar hızlı ve doğru alınır.
5.Dolayısıyla hizmet ve ürün kalitesini artıracaktır.
ERP Uygulamaları
Kurumda ilgili departmanların iş akışını düzenler.
Entegre yapılardan meydana gelir.
Birbiriyle uyumlu çalışabilen departman ve operasyonlara göre geliştirilmiş modüler yapılardan meydana gelir.
ERP uygulamaları sadece kurum içi çözümleri sağlamakla kalmaz, kurumun sınırlarını aşan, farklı lokasyonlardaki tesislerine, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanır.
Malzeme, makine, işçi gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalma hedeflenir.
Değişken üretim koşullarına hızlı tepki verebilme, dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması hedeflenir.
Kalitenin ve izlenebilirliğin sağlanması
Her aşamada maliyetlendirmeye imkan tanıması
Simülasyon özelliği sağlaması.
Verilen müşteri hizmetlerinin kalite ve memnuniyetini artırması.
Tüm seviyelerde hız ve disiplinin sağlanması.
Kurum yönetimin karar verme süreçlerini hızlandırarak, kurum içinde kontrol yeteneğinin gelişmesini sağlaması.
ERP uygulamasının kuruma getirisi
ERP Uygulamaları Ölçeklenebilirdir: İşletmenin gelecekteki büyüme perspektifine uygun olarak genişleyebilme ve geliştirilebilme özelliğine sahiptir.
ERP Uygulamaları Fonksiyoneldir: Bütünleşik yapıdaki ERP uygulamalarına gerektiği zaman yeni modüller ekleyebilirsiniz.
ERP Uygulamaları Sürekliliği Olan Destek ve Hizmet İçerir: Firmanın sürekli ve kesintisiz destek ve hizmet sağlaması son derece önemlidir.
Bütünleşik yapıdaki bir ERP uygulamasının kuruma getirisi, birbirinden bağımsız yapıdaki uygulamalardan çok daha fazla olacaktır.
ERP uygulamalarının başarısızlıknedenleri
Üst yönetimin ERP’ye olan inanç ve destek eksikliği
Kurumun sorunlarının ve gelecekle ilgili beklentilerinin yetersiz analizi
Entegrasyonu sağlayan firmanın ve ürünün doğru seçilmemesi
ERP projesinin analiz, kurulum ve uygulama süreçlerinde doğru görevlendirmelerin yapılmaması
Kurum ve personelin eski iş yapma yöntemlerinden vazgeçmekte direnmesi
Personelin isteksizliği veya eğitim düzeyinin düşüklüğü,
Sisteme veri girişlerinin yetersiz, hatalı, düzensiz olması ve sürekli olmaması
ERP Uygulamların Başarısı için
Sistem içinde sağlıklı veri girişlerinin mutlaka yapılması gerekir.
Veriler kurumun yapısına uygun belirlenen kriterler ışığında girilmiyorsa sistemin doğru sonuçlar üretmesi beklenemez.
Örneğin, stok takip sorumlusu stok bilgilerini girmiyor yada gecikmeli olarak giriyorsa, güncel stok bilgilerine ulaşılamaz. Dolayısıyla müşteri temsilcisi teklif ve sipariş aşamalarında istenilen hizmet kalitesini kurumsal müşterilere sağlayamayacak, teslimatlarda sorunlar yaşanacak, finans bölümü sıkıntılar yaşayacak, üst yönetim firma ile ilgili dönemsel raporları sağlıklı alamayacak.
Sistemin kullanıcıları işlerini yapmadıkları sürece kusursuz bir ERP uygulamasının dahi başarılı olma şansı yoktur!!!
ERP’nin İşlerimde sağlayacağı yararlar nelerdir?
Entegre Finansal Bilgiler
Entegre Müşteri Sipariş Bilgisi
Standardizasyon ve İmalat İşlem Hızlarının Artması
Stokları optimize eder
İK Bilgilerinin Standardizasyonu (İnsan Kaynakları)
ERP Projelerinin Analiz ve Kurulum Süreleri
ERP kurulumu kısa zaman alacak bir süreç değildir.
İhtiyaç olan çözüm kapsamına, şirketin büyüklüğüne, operasyonel faaliyetlerin çeşitlilik, yoğunluk ve iş yapma yöntemlerine göre değişir.
3 ya da 6 aylık sürelerde yapılan ERP ler bütünü kapsamaz (bu durumda ERP yazılımı pahalı bir muhasebe programından başka bir şey değildir).
ERP başarısı için çalışanlarınızın da iş yapış yöntemlerini değiştirmelisiniz. Bu tür değişimler hiçte kolay olmayacaktır.
Gerçekçi bir yaklaşımla ERP dönüşüm çabaları 1-3 yıl gibi ortalama bir zaman alacaktır.
SONUÇ OLARAK
Bütün işletme aşamalarında entegrasyon sağlanarak işletme kurumsallaşır.
İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanmış olur.
Müşteri, üretim ve tedarikçi arasında yakin işbirliği ve bilgi iletişim ortamı sağlanır.
Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkanı sağlanır.
Bu ve bunun gibi avantajlar sağlaması sebebiyle ERP çağımızda büyük kurumlar için vazgeçilmezdir.
Katkılarından dolayı : Ömer EVCİ,İshak  DÖLEK,Engin ATALAY,Muhammet BÜLBÜL,Celal DEMİRBAŞ Teşekkür ederiz 🙂
 

Author: Harun Balta
Bilgisayar Mühendisi Üzerine çalıştığım konular: C# , .Net , WPF , Entity Framework ,MVVM, Oracle ,Pl/Sql

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir