Linq To Sql Ogreniyorum 6

Linq to Sql

Bu yazımızda Viewlere  kısaca değinip Linq To SQL   Ogreniyorum 6  yazımızda Viewleri  kullanmayı ve Viewler  ile ilgili örnekler yapmaya çalıştık.

View’ler bir veya birden fazla tablodan verileri çekmek için SQL ile oluşturulan  sanal birer tablolar gibi düşünülebilir. View’deki bilgiler veritabanında depolanmaz , Viewler içerdiği tablolardan verileri çekilirler.  Viewler genelde bir kaç tablonun join ile birleştirilmesinden oluşurlar.
Viewler raporlama gibi çok karmaşık sorguların yazılması gereken durumlarda kullanılarak  koda yüklenecek yükü azaltmaktadırlar. Tablolarda bazı alanları göstermek istemeye biliriz onlarında gösterilmemesinide  sağlayabiliriz.

Viewler genelde joinlerden oluştuğu için Linq To Sql öğreniyorum 4  yazımızdaki örnekleri kullanalım.

linq to sql inner join 1

 

Categories ve Products tablolarındaki CategoryID eşit olanların  Categories tablosundan CategoryName ,Product tablosundan ise ProductName ve UnitPrice alanlarını getirerek bir View oluşturduk.

 

CREATE VIEW [dbo].[CategoryUrunView]
AS
SELECT   c.CategoryName, p.ProductName, p.UnitPrice
FROM     dbo.Categories AS c INNER JOIN
           dbo.Products AS p ON c.CategoryID = p.CategoryID

 

Oluşturduğumuz view tut bırak ile dbcontext içeresine bırakıyoruz. Göründüğü gibi bir tablo şeklindedir. View sadece veri çekmek için yani sadece select işlemi için kullanabiliriz. İnsert , Update gibi işlemler için kullanamayız.

 

linq to sql view

 

Aşağıdaki kodumuzu yazarak view kullandığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz.

DataClassesNORTHWNDDataContext myContext = new DataClassesNORTHWNDDataContext();

      var view=from k in myContext.CategoryUrunViews
           select k;
      dataGridView1.DataSource = view;


linq to sql view 2

 

 

Author: Harun Balta
Bilgisayar Mühendisi Üzerine çalıştığım konular: C# , .Net , WPF , Entity Framework ,MVVM, Oracle ,Pl/Sql

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir