Linq to Sql Ogreniyorum 5

linq to sql

Linq  To  SQL’de   Stored Procedure   kullanmayı ve   Stored Procedure  ile ilgili örnekler yapmaya çalışacağız.

Stored Procedure

Stored Procedure bize bir çok açından avantaj sağlamaktadır . Hız , dinamik , güç gibi  avantajlar sağlamaktadır. Bunun için bu yazıda Stored Procedure  listeleme ,ekleme , güncelleme ve silme işlemleri nasıl yapıldığını ve bunu linq to sql nasıl kullandığımız göreceğiz.

Yazımda ilk olarak kullanacağım stored procedure  oluşturacağım daha sonre bunları linq to sql ile kullanmaya çalışacağım.

Üzerinde  store procedure oluşturduğumuz tablo.

linq to sql store prodecure  1

 

İlk olarak basit bir  tüm  tabloyu  listeleyen stored procedure  yazalım.

create PROCEDURE SP_PersonelListele
as
begin
Select * from Personel
End

 

 

Bu procedure ise Ad alanına parametre gönderek parametreye göre listeleme yapmaktadır.

create PROCEDURE SP_PersonelListeleAd
(
@Ad nvarchar(50)
)
As
Begin
Select * from Personel where Ad=@Ad
End

 

 

Bu procedure ise tablomuza ekleme işlemini gerçekleştirmektedir.

 

create PROCEDURE SP_PersonelEkle
(
    @Ad nvarchar(50),
    @Soyad nvarchar(50),
    @Adres nvarchar (50),
    @Telno  int
)
as
Begin
 insert into Personel(Ad,Soyad,Adres,Telno) Values (@Ad,@Soyad,@Adres,@Telno)
 End

 

 

 Bu procedure ise Id alanına göre güncelleme yapmaktadır.

Create PROCEDURE SP_PersonelGuncelle
(
@id int ,
@Ad nvarchar(50),
@Soyad nvarchar(50),
@Adres nvarchar(50),
@Telno int
)as
begin
 Update Personel
set Ad=@Ad ,Soyad=@Soyad , Adres=@Adres, Telno=@Telno
where id=@id
End

 

 

Bu procedure ise Ad alanına göre silme  yapmaktadır.

Create  PROCEDURE  SP_PersonelSil
@Ad nvarchar(50)
as
begin
Delete from Personel where Ad=@Ad
end

 

Stored Procedure listesi aşağıdaki gibi gözükmektedir.

stored procedure listesi

 

Stored Procedure sürükleyip Object Relational Designer bıraktığımızda aşağı gibi gözükecektir.

 

linq to sql store prodecure 2

 

Komutlarımızı yazmadan once kullanacağımız nesneleri içeren DataContext nesnesinden bir tane tanımlıyoruz.

DataClassesNORTHWNDDataContext myContext = new DataClassesNORTHWNDDataContext();

 

İlk olarak listeleme yapan stored procedure linq to sql aşağıdaki gibi çağırmaktayız. Tüm tablodaki verileri getiriyor.

 

var liste = myContext.SP_PersonelListele();
            dataGridView1.DataSource = liste;

 

linq to sql store prodecure 3

 

İkinci olarak  parameter  verdiğimiz Ad alanine gore tablodaki verileri getiriyor.

 

 

var liste = myContext.SP_PersonelListeleAd("Harun");
            dataGridView1.DataSource = liste;

 

linq to sql store prodecure 4

 

Aşağıdaki kod ise Stored procedure kullanarak  tablomuza ekleme işlemini gerçekleştirmektedir.

 

 var liste = myContext.SP_PersonelEkle("Stored", "Procedure kullanarak ", "eklendim",007007);
   myContext.SubmitChanges();

 

 

linq to sql store prodecure 5

 

Güncelleme işleminde ise personelin id numarasına  göre bilgilerini güncelliyoruz.

 

 

var liste = myContext.SP_PersonelGuncelle(1, "Güncel ", "Veri", "İstanbul", 145212);
    myContext.SubmitChanges();

 

linq to sql store prodecure 6

 

Stored Procedure ile veri silme işlemi  aşağıdaki komutlar ile gerçekleye biliriz.

 

var liste = myContext.SP_PersonelSil("Stored");
   myContext.SubmitChanges();

 

 

linq to sql store prodecure 7

 

Bu yazımızda Stored Procedure kısaca değinip  Linq  To  SQL’de   Stored Procedur’ü   kullanmayı ve   Stored Procedure  ile ilgili örnekler yapmaya çalıştık.

 

Author: Harun Balta
Bilgisayar Mühendisi Üzerine çalıştığım konular: C# , .Net , WPF , Entity Framework ,MVVM, Oracle ,Pl/Sql

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir