Ternary operatörü ( ? : ) nedir ?

Ternary-Operator

Ternary operator C#, Java, Javascript gibi dillerde tek satırlık if – else yazılımını sağlar.

Kullanımdan dolayı soru işaretli koşul ifadesi olarakda adlandıra biliriz.

Kullanım kısaca: koşul ? true : false;

int a=2 , b=3 , c; c= a > b ? 4 : 5 c=5 olacaktır.

Ternary operator operatorünü basit if – else kullanımlarında kod okunabilirliğini artırmak için kullanılabilir.

Birden fazla koşul olduğu durumda kullanımı kod anlaşıbilirliğini azalttığı için kullanımı önerilmez.

Stackoverflow’da aşağıdaki gibi bir örnek buldum.

Good example:

int result = Check() ? 1 : 0;

Bad example:

int result = FirstCheck() ? 1 : SecondCheck() ? 1 : ThirdCheck() ? 1 : 0;

Author: Harun Balta
Bilgisayar Mühendisi Üzerine çalıştığım konular: C# , .Net , WPF , Entity Framework ,MVVM, Oracle ,Pl/Sql