Java ile Hesap Makinası Yapımı

java

Java Programlama ile Hesap Makinasi

 Biz yapacağımız örnekte 2 sayı ekrandan alıp toplayıp sonucu tekrar ekrana yazdıracağız. Sizde aynı yöntem ile diğer çıkarma,bölme, toplama işlemlerini yapabilirsiniz.

packagehesapmakinasi;

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

importjava.awt.event.ActionEvent;

</div>
<div>

importjava.awt.event.ActionListener;

</div>
<div>

importjava.awt.*;

</div>
<div>

importjavax.swing.*;

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

publicclass Main {

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

publicstaticvoid main(String[] args) {

</div>
<div>

<span style="color: #008000;"> // İlk olarak Jrame yeni bir form ekleyerek formun üzerinde yapacağız hesap makinamızı</span>

</div>
<div>

JFrameyeni_form=newJFrame("Hesap Makinasi");

</div>
<div>

<span style="color: #008000;">// Form kordinatlarini ve Boyutunu ayarlıyoruz</span>.

</div>
<div>

yeni_form.setBounds(0, 0, 300, 300);

</div>
<div>

<span style="color: #008000;">//Formun setlLayoutnull yaparak istediğimiz kontrolü istedğimiz yere koyabilmek için</span>.

</div>
<div>

yeni_form.getContentPane().setLayout(null);

&nbsp;

</div>
<div>

<span style="color: #008000;">// Label kontrolünü formumuzun üzerine ekleyip kordinatlarını ,görünebilirliğini ve rengini ayarlıyoruz.</span>

</div>
<div>

Label lblSayi1=newLabel("Birinci sayı =");

</div>
<div>

lblSayi1.setBounds(15, 10, 80, 15);

lblSayi1.setVisible(true);

lblSayi1.setForeground(Color.red);

yeni_form.add(lblSayi1);

&nbsp;
Label lblSayi2=newLabel("İkinci sayı =");
lblSayi2.setBounds(15, 45, 80, 15);

lblSayi2.setForeground(Color.red);

lblSayi2.setVisible(true);

yeni_form.add(lblSayi2);

LabellblSonuc=newLabel("Sonuc= ");

lblSonuc.setBounds(20, 80, 55, 15);

lblSonuc.setVisible(true);

lblSonuc.setForeground(Color.red);

</div>
<div>

yeni_form.add(lblSonuc);

<span style="color: #008000;">// Sayiları Ekrandan almak için textfield oluşturuyoruz.</span>

finalTextField txtSayi1=newTextField();

</div>
<div>

txtSayi1.setBounds(100, 10, 50, 20);

</div>
<div>

txtSayi1.setVisible(true);

</div>
<div>

yeni_form.add(txtSayi1);

finalTextField txtSayi2=newTextField();

</div>
<div>

txtSayi2.setBounds(100, 40, 50, 20);

</div>
<div>

txtSayi2.setVisible(true);

</div>
<div>

yeni_form.add(txtSayi2);

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

finalTextFieldtxtSonuc=newTextField();

</div>
<div>

txtSonuc.setBounds(100, 80, 50, 20);

</div>
<div>

txtSonuc.setVisible(true);

</div>
<div>

yeni_form.add(txtSonuc);

</div>
<div>

&nbsp;

<span style="color: #008000;">// Butonu oluşturuyor ve  ActionListener ile tıkladıgımızdasayiları toplamasını sağlıyoruz.</span>

</div>
<div>

ButtonbtnTopla=newButton("Toplam");

</div>
<div>

btnTopla.setBounds(100, 150, 60, 30);

</div>
<div>

btnTopla.setVisible(true);

</div>
<div>

yeni_form.add(btnTopla);

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

btnTopla.addActionListener(

</div>
<div>

newActionListener() {

</div>
<div>

publicvoidactionPerformed(ActionEventevent) {

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

int sonuc,sayi1,sayi2;

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

sayi1=Integer.parseInt(txtSayi1.getText());<span style="color: #008000;">    //getText ile TextField içindeki bilgiyi alıyoruz.</span>

</div>
<div>

sayi2=Integer.parseInt(txtSayi2.getText());

</div>
<div>

&nbsp;

</div>
<div>

sonuc=sayi1+sayi2;

</div>
<div>

txtSonuc.setText(""+sonuc);<span style="color: #008000;">                   //setText ile ise TextField içine bilgi gönderiyoruz.</span>

</div>
<div>

}

</div>
<div>

});

</div>
<div>

yeni_form.show();

</div>
<div>

}

</div>
<div>

}
Author: Harun Balta
Bilgisayar Mühendisi Üzerine çalıştığım konular: C# , .Net , WPF , Entity Framework ,MVVM, Oracle ,Pl/Sql

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir