OpenGL kurulumu

opengl

Bu makde OpenGl kururlumu yapacağız  ve openGl ile küçük bir örnek yapacağız.

OpenGL kurulumunu Visual Studio 2010 için yapacağım.

İlk olarak openGL kütüphanesini indirmemiz gerekir.  Kütüphaneyi glut-3.7.6-bin buradan indire bilirsiniz.

Dosyamızı indirdikten sonra Visual Studio 2010 kurulu olduğu dizine gidiyoruz.. VC klasörünü bulup içinde ki,  include klasörü içine GL diye klasör oluşturuyoruz.

İndirdiğimiz dosya içinde ki glut.h dosyasını GL içine  atıyoruz.

Daha sonra ise yine VC içinde ki lib klasörüne glut32.lib dosyasını atıyoruz.

Daha sonra  glut32.dll dosyasını ise Windows/system32 klasörü içerisine atıyoruz.

Eğer işletim siteminiz 64 bit  ise C:\Windows\SysWOW64 klasörüne atmanız gerekecek yoksa hata alırsınız.

Küçük bir deneme projesi yapalım.

Visual Studio 2010’u açtıktan sonra ilk önce, menülerden File > New > Project‘i seçerek, proje penceresini açıyoruz, ardından bu pencereden Empty Project seçeneğini seçip projemize bir isim veriyoruz.

openGL1
openGL1

Açtıktan sonra Source Files klasörüne faremizle sağ tıklıyoruz ve açılan menüde Add > New Item‘ı seçerek, çıkan pencerede C++ File (.cpp) seçeneğini seçiyoruz ve ismini koyuyoruz.

openGL yeni proje
openGL yeni proje

Ekledikten sonra aşağıdaki kodları yapıştırın ve projeyi çalıştırın.

#include <stdio.h>

#ifdef _WIN32
#include <windows.h>
#endif

#ifdef __APPLE__
#include <GLUT/glut.h>
#else
#include <GL/glut.h>
#endif

GLfloat angleInDegrees = 0.f;
GLfloat angleSpeed = 50.f;
int updatePeriodInMilliseconds = 10;

// Initialize OpenGL state
void init() {
	printf("Initializing\n");
	glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);

	// Also set up the projection matrix if you like.
	// If you don't, x and y between -1 and 1 will be visible.
}

// This is called when the window needs to be drawn.
// You can force a redraw with glutPostRedisplay()
void renderScene()
{
	printf("Window needs rendering\n");

	// Clear Color and Depth Buffers
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

	glPushMatrix();

	glLoadIdentity();
	glRotatef(angleInDegrees, 0.f, 0.f, 1.f);

	// Render your scene here, or call functions that render stuff
	glBegin(GL_TRIANGLES);
		glVertex3f(-0.5f, 0.f, 0.f);
		glVertex3f(0.5f, 0.f, 0.f);
		glVertex3f(0.f, 0.75f, 0.f);
	glEnd();

	glPopMatrix();

	glutSwapBuffers();
}

// This is called when the window size is changed
void changeSize(int w, int h)
{
	printf("window size was changed\n");
}

// This is called around 100 times per second
void updateScene(int value)
{
	angleInDegrees += angleSpeed * (updatePeriodInMilliseconds * .001);

	glutTimerFunc(updatePeriodInMilliseconds, updateScene, 0);
	glutPostRedisplay();
}

// This is called when a regular key is pressed
void processNormalKeys(unsigned char key, int x, int y) {
	printf("A normal key was pressed\n");

	switch(key) {
	case '1':
		printf("One was pressed\n");
		break;
	case 27:
		printf("Escape was pressed\n");
		exit(0);
		break;
	default:
		break;
	}
}

// This is called when a special key is pressed (arrows, f3, etc.)
void processSpecialKeys(int key, int x, int y) {
	printf("A special key was pressed\n");
	switch(key) {
	case GLUT_KEY_DOWN:
		printf("Down was pressed\n");
		break;
	case GLUT_KEY_F1:
		printf("F1 was pressed\n");
		break;
	default:
		break;
	}
}

int main(int argc, char **argv) {
	// init GLUT and create window
	glutInit(&argc, argv); // don't remove this line
	glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA);
	glutInitWindowPosition(100, 100);
	glutInitWindowSize(400, 400);
	glutCreateWindow("GLUT Window");

	init(); // Initialize OpenGL state in this

	// register callbacks
	// you can remove the ones that you don't need and add other ones here
	// you do these here once and forget about glut
	// glut will call them when they are needed
	glutDisplayFunc(renderScene);
	glutReshapeFunc(changeSize);
	glutTimerFunc(updatePeriodInMilliseconds, updateScene, 0);
	glutKeyboardFunc(processNormalKeys);
	glutSpecialFunc(processSpecialKeys);

	// enter GLUT event processing cycle. you no more have control. glut does.
	glutMainLoop();

	return 0;
}
openGL ekran çıktısı

Kolay Gelsin Herkeze 🙂

Author: Harun Balta
Bilgisayar Mühendisi Üzerine çalıştığım konular: C# , .Net , WPF , Entity Framework ,MVVM, Oracle ,Pl/Sql

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir