Etiketli Makaleler: " OpenGL Blur ve Ortalama bulma"
Şub
26
2012

OpenGl Örnekleri

opengl

OpenGL ile resmi blurlaştırma ve  resmin histogramını ve ortalamasını bulmak  için yapılmış bir örnektir. Kodlar , Ekran Çıktıları ve Proje Kodlar: #include <opencv\cv.h> #include <opencv\highgui.h> #include <opencv\cvaux.h> #include<iostream> // harun balta yapımıdır … // kopyalamakve kullanmak yasaktır… #pragma comment(lib,"opencv_core220d.lib") #pragma comment(lib,"opencv_highgui220d.lib") #pragma comment(lib,"opencv_video220d.lib") #pragma comment(lib,"opencv_ml220d.lib") #pragma comment(lib,"opencv_legacy220d.lib") #pragma comment(lib,"opencv_imgproc220d.lib") using namespace cv; int main() { IplImage* img1 = cvLoadImage( "sivassporResim.jpg"); cvNamedWindow( "Resim İlk Hali", CV_WINDOW_AUTOSIZE); // resmin windows penceresinde açılması cvShowImage("Resim İlk Hali", img1); cvWaitKey(0); […]