Şub
22
2012

Linq to Sql Ogreniyorum 1

 

Linq to Sql

Linq to Sql

Bu yazımızda bazı sql komutlarının linq karşılıklarını yazacağız.  Query Syntax ve Lambda Syntax olmak üzere iki farklı biçimde yazacağız.Sonuc olarak ikiside aynı sonucu verir.

Linq Where Sartı Kullanımı

Select  *  from Orders  

 Where  CustumerID=84

Linq Karşılığı Query Syntax

var col = from o in Orders

where o.CustomerID == 84

select o;

Linq Karşılığı Lambda Syntax

var col2 = Orders.Where(o => o.CustomerID == 84);

Linq Ordering Komut Kullanımı

select * from orders

order by Cost;

Linq Karşılığı Query Syntax

var col = from o in orders

orderby o.Cost ascending

select o;

var col3 = from o in orders

orderby o.Cost descending

select o;

var col9 = from o in orders

orderby o.CustomerID, o.Cost descending

select o

Linq Karşılığı Lambda Syntax

var col=orders.OrderBy(o=>o.Cost);

var col2=ordes.OrderByDescending(o=>o.Cost)

var col6 = orders.OrderBy(o => o.CustomerID).ThenByDescending(o => o.Cost);

Yazar Hakkında

Harun Balta 46 adet yazısı bulunuyor..

Bilgisayar Mühendisliği Üzerine çalıştığım konular: C# , .Net , Silverlight , WPF , Entity Framework ,MVVM, Oracle ,Pl/Sql

Print Friendly